Baas in eigen huis?

Huis te koop met bord buitenNieuwe Huisvestingswet laat gemeente woningverkoop bepalen 

De nieuwe Huisvestingswet van Minister de Jonge heeft een impact op huiseigenaren doordat gemeenten hen kunnen verplichten hun woningen alleen aan mensen met een laag of middeninkomen te verkopen. Deze wet biedt mensen met lagere inkomens ook de kans op het bezitten van een koopwoning. De wet is van toepassing op nieuwbouwwoningen en huurwoningen die na de wetswijziging zijn opgezet, zoals later is toegevoegd via een amendement. 

Oorspronkelijk vielen niet alle woningen onder de wet, maar dit geldt nu voor koopwoningen tot € 355.000,00. Onder deze prijsgrens heb je straks niet meer de vrijheid om de woning aan de koper van jouw keuze te verkopen. De gemeente kan eisen stellen dat een huis onder de € 355.000,00 aan personen met een midden- of laag inkomen wordt verkocht. Deze wet is in het leven geroepen omdat het voor mensen met een midden- of laag inkomen momenteel moeilijk is om een woning te kopen vanwege concurrentie door mensen met hogere inkomens en/of meer kapitaal. 

Eigendomsrecht  

Hoewel de wetswijziging omstreden is, heeft al een meerderheid in de Tweede Kamer de wet gesteund. Zowel de VVD als D66 beschouwen de wet als een inbreuk op het eigendomsrecht. Het kan binnenkort gebeuren dat je jouw woning moet verkopen aan een koper die een lager bod uitbrengt, wat ongewenste situaties kan opleveren, vooral voor mensen die snel van hun huis af moeten, bijvoorbeeld na een echtscheiding. 

Raad van state ziet opdrijvend prijseffect 

De Raad van State uit ook zorgen over mogelijke prijsopdrijving als gevolg van de wet. Als je je woning boven de € 355.000 verkoopt, is de wet niet van toepassing. In dat geval waarom zou je dan het risico willen nemen en je huis voor een lagere prijs willen verkopen? Minister De Jonge heeft hier een andere visie op en verwacht dat het prijsverhogende effect beperkt zal zijn. 

Voorstanders van de huisvestingswet

Voorstanders van de wet betogen dat mensen met een gemiddeld inkomen vaak worden overboden door kopers van buiten de regio met meer kapitaal, omdat ze hun woning met aanzienlijke overwaarde kunnen verkopen. Pieter Grinwis van de ChristenUnie stelt dat dit goedkopere huizen vaak onbereikbaar maakt voor deze groep mensen. De nieuwe wet maakt het overbieden aanzienlijk moeilijker. 

Opkopers weren 

Met de nieuwe wet kunnen grote opkopers worden geweerd. Momenteel kopen projectontwikkelaars vaak goedkope appartementen op, maar deze praktijk kan met de wet worden tegengegaan. 

Naast de impact op koopwoningen, krijgen gemeenten ook meer zeggenschap over nieuwbouwwoningen en huurhuizen. Hierdoor kunnen mensen met specifieke beroepen waarvan er een tekort is, zoals leraren en agenten, voorrang krijgen bij de toewijzing van een woning. 

Het is echter belangrijk op te merken dat gemeenten niet voor alle koopwoningen een woonvergunning kunnen eisen. Dit is slechts mogelijk voor de helft van de koopwoningen, en alleen als verkopers daardoor geen verlies lijden op hun woning. 

Meer weten?

Wil je meer weten over de nieuwe wet, of wil je bespreken wat voor impact dit heeft op jouw financiële situatie? Neem dan contact op met één van onze financieel adviseurs.

Sluit menu Mijn Financieel Fit Mijn Financieel Fit
Zoeken
Maak een gratis afspraak