Mijn huis is meer waard geworden – daalt nu mijn hypotheekrente?

De hoogte van de hypotheekrente is mede afhankelijk van het risico dat de bank loopt. Een huis dat onder water staat neemt grote risico’s met zich mee. Bij een (gedwongen) verkoop gaat het huis namelijk niet voldoende opleveren om de hypotheek mee af te lossen. Een huis dat in waarde is gestegen, verlaagt juist het risico voor de bank. Heeft dat nog voordelen?

Minder risico, minder rente
In hypotheekrentes zitten zogenaamde rente-opslagen verwerkt. De hypotheekverstrekker loopt het risico dat bij niet de volledige schuld afbetaald kan worden met de verkoopopbrengst van de woning. Als er in de loop der jaren wordt afbetaald, of bij een sterke waardestijging van het huis, daalt dit risico. Hierdoor is het logisch dat ook de rente-opslagen verlaagd of zelfs verwijderd worden.

Vraag de hypotheekverstrekker om een verlaging van je hypotheekrente
Bij een waardestijging van je huis, kun je recht hebben op een lagere hypotheekrente. De bank zal jou in dat geval verzoeken om een verklaring aan te leveren waar de waardevermeerdering uit blijkt. Dit kan de meest recente WOZ-waarde zijn, maar de bank kan ook vragen naar een taxatie waar de waardestijging uit blijkt. Overleg met je financieel coach wat de mogelijkheden zijn.

Sluit menu Mijn Financieel Fit Mijn Financieel Fit
Zoeken
Maak een gratis afspraak