Wat is een woonlastenverzekering?

Door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid val je vaak terug in inkomen, waardoor het moeilijker worden om je woonlasten te kunnen betalen. Met een woonlastenverzekering kun je deze extra zorgen beperken.

Arbeidsongeschiktheid
Bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid is de kans groot dat je inkomen daalt. Als je in loondienst bent, heb je bij ziekte de eerste twee jaar recht op doorbetaling van je inkomen. Daarna bestaat er onder voorwaarden recht op een uitkering. Zelfstandigen kunnen bij arbeidsongeschiktheid terugvallen op een eventueel afgesloten arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar dan nog daalt je inkomen vaak sterk.

Werkloosheid
Als je je baan verliest, heb je tijdelijk recht op een WW-uitkering. Sinds 2016 wordt de maximale duur van de WW-uitkering stap voor stap teruggebracht van 38 naar 24 maanden. De WW-uitkering is een percentage van je laatstverdiende loon. Tijdens de eerste twee maanden krijg je 75% en daarna 70%. Er geldt wel een maximum. Als je een hoog salaris hebt, valt je inkomen dus met meer dan 30% terug.

Welke dekking biedt de woonlastenverzekering?
De verzekering keert uit bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Bij arbeidsongeschiktheid gaat de verzekering vaak pas uitkeren als je 35% arbeidsongeschikt bent of meer. Een groot nadeel van de verzekering is dat het slechts een tijdelijke oplossing biedt als je werkloos wordt. Kies welke woonlastenverzekering het beste bij jouw financiële situatie past. Let op dat de verschillen per verzekeraar groot zijn. Je financieel coach helpt je hier graag bij.

Sluit menu Mijn Financieel Fit Mijn Financieel Fit
Zoeken
Maak een gratis afspraak